19th Ave New York, NY 95822, USA

Wat is een DESTEP-analyse?

pexels-lukas-590022

Iedereen moet weleens een DESTEP-analyse maken in het leven. Vooral op veel opleidingen is dit onderdeel van het lespakket. Toch is lang niet altijd precies duidelijk wat het nu precies is. Het is eigenlijk een omschrijving van het grotere geheel rondom een bedrijf. Op die manier zijn veranderingen en trends te signaleren. Dat is belangrijk, want die kunnen van invloed zijn op het bedrijf. Daar wil je dus tijdig bij zijn. Aan de hand van de analyse is dit goed voor elkaar te krijgen. Het is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden van grote waarde.

De factoren die meespelen

De naam DESTEP komt van de afkorting voor de factoren die beschreven worden. Dit zijn Demografische factoren, Economische factoren, Sociaal-culturele factoren, Technologische factoren, Ecologische factoren en Politiek juridische factoren. Wanneer je de analyse op een goede manier uitvoert, dan worden al deze zaken dus meegewogen. Je weet dus ook precies wat er allemaal in de omgeving speelt. Het is bovendien informatie die je kan gebruiken voor allerlei analyses. Denk bijvoorbeeld aan de SWOT. Die is misschien wel nog belangrijker. Dat maakt het dus helemaal belangrijk. Het is slim om alles eens te bekijken zodat je een compleet beeld hebt.

De D en E

Eerst eens kijken naar de demografische factoren. Dit zijn de factoren die betrekking hebben op de bevolking. Denk aan de omvang van de bevolking. Denk ook aan geslacht, leeftijd, kwaliteit van de opleiding en de indeling in verschillende doelgroepen. Dit is allemaal van belang. De E van economische factoren speelt ook een belangrijke rol. Je kijkt dan naar zaken als koopkracht en werkloosheid. Ook conjunctuur en het besteedbaar inkomen spelen mee. Net als de inflatie. Dit is een onderdeel dat snel kan veranderen. Daarom speelt het een grote rol. Neem dit dus allemaal ook altijd goed door.

De S en T

Kijk vervolgens naar de sociaal-culturele factoren. Dit gaat over levensstijl en gedrag. Zaken zoals normen en waarden, geloof en media spelen dan een rol. Daarnaast is ook vrijetijdsbesteding een goed punt. Het zijn allemaal zaken die een grote rol voor jou kunnen spelen. Onderschat deze factor dus niet. De T van technologische factoren is tegenwoordig steeds belangrijker aan het worden. Dat komt doordat innovaties elkaar snel opvolgen. Zaken als vernieuwende producten spelen een rol, maar ook robotisering en automatisering zijn natuurlijk heel belangrijk. Het is zeker ook goed om hier oog voor te hebben. Zo blijf je goed bij.

De laatste factoren

Dan blijven de ecologische factoren en politiek-juridische factoren nog over. Ecologisch is het bijvoorbeeld belangrijk om naar milieu en duurzaamheid te kijken. De rol die de klimaatveranderingen in de wereld speelt is natuurlijk zeer groot. Daar heeft elke onderneming mee te maken. Als het gaat om politiek dan gaat het bijvoorbeeld om nieuwe wetgeving. Die is er natuurlijk op allerlei vlakken. Veel van die vlakken raken jou ook. Daarom is het dus ook zaak om hier goed inzicht in te hebben. Zo zorg je dat je alles goed op orde hebt voor jouw onderneming. Dit is altijd belangrijk.

Leave a comment